WASSARA KNYTER AVTAL MED GLOBALDRILLING SOM NY DISTRIBUTÖR I SVERIGE

F.r.o.m. den 1 jan 2012 samarbetar Wassara med GlobalDrilling som distributör för den svenska marknaden. GlobalDrilling erbjuder produkter för berg-och jordborrning samt för demolering av berg, sten och byggelement.

Peter Schmid, VD på Wassara AB, berättar: “Genom vårt samarbete med GlobalDrilling kommer vi att nå ut till borrentreprenörer i Sverige på ett effektivare sätt än vi gjort tidigare, med effektivare lagerhållning och närhet till service och support. Vår teknik med vattendriven borrning har använts i LKAB:s gruvor under lång tid, idag sker all produktionsborrning med Wassaras borrhammare i gruvorna. Vi ser dock den största utvecklingen av vattendriven borrteknik utanför gruvnäringen, några exempel är inom grundläggning, borrning efter mineralfyndigheter, dammförstärkningar och jet-grouting.”

Christer Wretman, VD på GlobalDrilling, säger att “Wassaras vattendrivna teknik ligger mycket långt framme i många avseenden, speciellt i applikationer som kräver långa raka borrhål och minimal påverkan av miljön. Vårt borrutrustningsprogram är nu än mer komplett.”

About admin