PRODUKTER FÖR
BERG & DEMOLERING

Twin Gyro

Twin-GyroTwin-Gyro
Twin Gyro
Twin-Gyro-CaseTwin-Gyro-Case
Twin Gyro Case
Gyro-DatorGyro-Dator
Gyro Dator

TwinGyro™ ‒ Ultra-rugged Dual Gyro Technology

Inertial Sensing s senaste innovation inom gyro-undersökningsteknologi levererar QA / QC-kompatibla data dubbelt så snabbt som en vanlig gyro.

Surveysäkerhet

TwinGyro ™ kombinerar två oberoende undersökningssystem i ett instrument. När ett standardverktyg fullbordar en undersökning levererar TwinGyro ™ två oberoende undersökningar.

Oberoende backup

Systemet innehåller en inbyggd säkerhetskopia - TwinGyro ™ kan köras i single gyro-läge och fortsätter att fungera även om ett system har skadats.

Hög noggrannhet - extremt robust

TwinGyro ™ är baserad på SlimGyro ™ elektronik och ger samma höga noggrannhet. Den mekaniska konstruktionen bygger på det robusta isGyro ™ -systemet.

Låg energiförbrukning

TwinGyro ™ har en strömförbrukning på endast 0,4 W. Systemet kan även användas i enkelläge för att spara ström. Ett ytterligare fördröjd startläge gör att systemet kan initieras i 5 mW sovläge för att vakna för mätning efter en förinställd tid.